Tổng thống Mỹ được bảo vệ thế nào khi sang thăm Việt Nam.

(Cong ty  bao ve tai hue ) Tổng thống Mỹ sang Việt Nam hay bất kỳ một quốc gia nào, ông Obama đều được các mật vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối với 12 bước. Khi Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam hay bất kể một nước nào, ông Obama đều được tháp tùng bởi vài…

Tầm quan trọng dịch vụ bảo vệ trong cuộc sống hiện đại

Công ty  Bảo Vệ tại Huế –Tầm quan trọng dịch vụ bảo vệ trong cuộc sống hiện đại   Công ty  Bảo Vệ tại Huế  – an toàn với bạn là trách nhiệm của chúng tôi. Nhu cầu an toàn và trật tự là nhu cầu thiết yếu của cá nhân, doanh nghiệp… Xã hội ngày càng phát…